Monthly Archives - آوریل 2014

روش های نصب کاشی و سرامیک

استفاده از طرح های مختلف نصب کاشی روش خوبی برای نصب کاشی های انتخابی و تغییر ظاهر خانه است. حتی کاشی های سفیدرنگ ساده را نیز می توان با استفاده از طرح های نصبِ جذاب، زیباتر جلوه داد. طرح های زیادی برای این کار وجود دارند که محبوب ترین [...]

Read more...

نگهداری از کاشی

نگهداری و مراقبت نگهداری صحیح از کاشی کاری باعث می شود که همیشه کاشی های درخشان داشته باشیم و عمر مفیدشان بالابرود. نصاب های کاشی و سرامیک و فروشنده های حرفه ای توصیه های لازم را به خریدان علی الخصوص در مورد کاشی های خاص و لوکس ارائه می کنند [...]

Read more...