دکور دیسنت

نام محصول : دکور دیسنت

*سایز:90*30
*نوع چاپ: دیجیتال
*کد:2345

لعاب: مات

*نوع قالب:ساده

*برند:ماندو