دکور ژابیز آبی

دکور ژابیز آبی


Portfolio Description

نام محصول :دکور ژابیز آبی

*سایز:60*30
*نوع چاپ: دیجیتال
*کد:2735
*نوع لعاب:براق

*نوع قالب:ساده

*برند:ورونا