پرش لینک ها

پارمیدا طوسی روشن

Parmida Light Gray

کدمحصول:7231

نوع لعاب:مات

نوع قالب:ساده

پولیش:

7231:barcode

Glaze Type:Matt

Template Type:Simple

:Polish

به اشتراک بگذارید