دکور تولیکا طوسی

دکور تولیکا طوسی


Portfolio Description

نام محصول: دکور تولیکا طوسی

*سایز:90*30
*نوع چاپ: دیجیتال
*کد:2160
*نوع لعاب: مات
*نوع قالب:رستیک

*برند:پایون